+48 736 12 13 13

Privacy Policy

Prawo autorskie

Kopiowanie, modyfikowanie bądź włączanie do innych opracowań wszystkich lub części informacji, materiałów lub elementów graficznych dostępnych na niniejszej
stronie internetowej w jakiejkolwiek formie, jest zabronione, z tym że dopuszcza się (1) drukowanie i/lub pobieranie fragmentów informacji, materiałów lub elementów
graficznych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej do celów niekomercyjnych i informacyjnych wewnątrz Państwa organizacji; (2) kopiowanie (w
tym za pomocą poczty elektronicznej) informacji, materiałów lub elementów graficznych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, w celu przesłania ich
osobom trzecim do celów niekomercyjnych i informacyjnych tych osób, z zastrzeżeniem, że (i) Pan/Pani dokona pisemnej adnotacji, że źródłem tych informacji
bądź materiałów lub elementów graficznych jest strona Biegrzeznika.pl oraz poinformuje Pan/Pani te osoby na piśmie, że takie informacje, materiały lub elementy graficzne są
udostępniane pod warunkiem przestrzegania warunków niniejszego Oświadczenia Prawnego oraz (3) drukowanie i/lub pobieranie fragmentów oraz/bądź kopiowanie (w
tym za pomocą poczty elektronicznej) informacji, materiałów lub elementów graficznych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej do celów
edukacyjnych.

Realizacja i wykonanie strony internetowej
www.stronyzpomyslem.pl